Изплащане на болнични от НАП

Болнични от НОИ – изчисляване и изплащане

Информацията за изчисляването и изплащането на сумите по болнични листове е уредена в два държавни документа – Кодекс за социално осигуряване (КСО) и Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавно обществено осигуряване (НПОПДОО). В тях се урежда въпросът с това на кого, по какъв начин и кога се изплащат необходимите суми за временна нетрудоспособност.

Кога и как се изплащат болничните от НОИ

На първо място е важно да се уточни кои лица имат право да получават суми по болнични при временна нетрудоспособност. Това са всички онези лица, които имат сключен трудов или граждански договор и са осигурени за общо заболяване и майчинство, както и за трудова злополука и професионална болест.

Към тази група спадат всички легално работещи хора, назначени с договор в частния и държавния сектор, военослужещи, самоосигуряващите се лица, както и съпрузите на лица, упражняващи свободна професия.

За да получите парично обезщетение, свързано с болест, е нужно да бъдат изпълнени два фактора – да сте осигурени по посочените по-горе фондове, както и да имате най-малко шест месеца стаж. Разбира се, нужно е да имате и валиден болничен лист от медицинско лице.

След като изяснихме процедурата, по която може да получавате болнични суми от НОИ, е време да се уточни самата схема на изплащането на тези парични обезщетения.

През първите 3 дни от болничния срок получават парично обезщетение от работодателя, което представлява 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната нетрудоспособност по документи.

През следващите дни от остатъка на болничния сумата се изплаща от НОИ и е в размер на 80%, а ако става дума за трудова злополука или професионална болест – 90%. Сумата за този период се изчислява на база осигурителните вноски за последните 18 месеца преди настъпване на неработоспособността.

Парите се получават по посочена банкова сметка от лицето, което трябва да ги получи. Ако не сте посочили актуална сметка или погрешка сте дали данните на старата си закрита сметка, не се притеснявайте. Парите ще се съхраняват в НОИ до момента, в който предоставите валидна ваша банкова сметка.

С информацията до тук отговорихме на следните въпроси:

Как се изплащат болничните?

Кога се изплащат болнични?

По-долу ще откриете останалата информация, която отговаря на въпроса:

След колко време се изплащат болничните?

Формула и таблица за изчисляване на болнични

Всеки би могъл у дома да пресметне с калкулатор колко му се полага да получи от НАП за предоставения болничен лист.

Ето и пример с калкулация за изчисление на болничен и сумата по него:

Ако получавате брутна заплата 1000 лева и месецът, за който трябва да получите обезщетение от работодателя, има 20 работни дни, това прави по 50 лева среднодневно брутно възнаграждение (1000/20). В този случай вие ще получите от него 105 лева за първите три дни от принудителния ви болничен отпуск (70% х 50 лева = 35 лева; 3 дни х 35 = 105 лв). Съответно, ако сте получава тази заплата през последните 18 месеца и ви се полагат още 7 дни болничен, тогава ще получите още 280 лв (80% х 50 лева на ден = 40 лв ; 7 дни х 40 = 280 лв).

Ако служителят няма необходимия натрупан шест месечен осигурителен стаж, работодателят не дължи никакви суми.

Важно е също така да отбележим, че размерът на дневното парично обезщетение поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното трудово възнаграждение за периода, за който е изчислено то.

Изплащането на обезщетение при болничен се прави от първия ден от настъпването на временната нетрудоспособност до момента на възстановяване на работоспособността или установяване на степента на инвалидност.

Паричното обезщетение при карантина се изплаща от момента на поставяне на карантина до нейния край или за цялостното време за отстраняване от работа, но не за повече от 90 дни, в случай че не може осигурителното лице да се трудоустрои на друга подходяща работа.

Срокът за изплащане на обезщетение от НОИ е в рамките на до 10 работни дни от момента на получаване на удостоверенията за лицето в държавната институция. Необходимо е също така в НОИ да получат и болничните листове, удостоверяващи невъзможността на служителя да извършва трудова дейност. Това е основно работа на счетоводителя, но съветваме всеки сам да проверява статуса на документацията си.

Надяваме се тази информация да ви дава отговори на всички въпроси относно изплащането на болнични от НОИ на здравноосигурените лица.

4.8/5 - 77 гласа