Отпускане на банков кредит

Ипотечен кредит – основни грешки при кандидатстване

Желаете да усвоите ипотечен кредит, но не се подвеждайте по реклами и промоции, защото нищо безплатно няма, всичко си влиза в сметката. Основното задължение на финансовите институции е да извършват търговска дейност. Съхранението на влогове и употребата им за кредитиране, са операции на икономическия пазар и са единствено да повишат постъпленията на акционерите. А те ще получат гарантирана печалба при минимален риск.

Техният интерес не е да ви оставят без пари или пък да мислят за вашето щастие, те просто извършват търговска сделка, от която извличат печалба. Ипотечните кредити носят сигурна доходност на всяка финансова кредитна компания, а тяхната сигурност се базира на вашата платежоспособност да си плащате задълженията в срок. Ако не си платите, те ще се опитат да вземат от вас толкова, колкото им трябва, за да си покрият настъпилите загуби.

За и против ипотечния кредит

Съществуват така наречените необезпечени кредити, но на практика и тогава длъжникът бива осъждан, а цялата му собственост – разпродавана.

Финансовите институции дават ипотечни кредити, когато са сигурни във възможността да си ги върнат, било в кеш или чрез залог от недвижим имот. Те се подсигуряват с достатъчно сигурен източник за покриване на заема. Може да бъде работната ви заплата от поръчител по вашия заем или постоянни приходи от дейност при фирмите.

Несигурни източници са приходи от наеми, граждански договори, приходи от нова дейност и др. При ипотечен кредит оценката на заложения имот е от съществена важност. Тя се прави при стандартните пазарни условия на недвижимите имоти. Примерно за колко биха успели да продадат този имот след 10 години, ако вие останете неплатежоспособен. Затова оценката на имота се снижава до 30% от реалната му себестойност към момента на усвояване на заема.

Други изчисления са вашите доходи от постоянна трудова дейност като работна заплата. Колко бихте взимали, ако работодателят ви съкрати служители и свие разноските си. Също колко би печелила вашата фирма, ако в нейния сегмент има спад на търсенето или покачване в цената на основните консумативи, както и установяване на нова конкурентна среда.

При тези обстоятелства финансовите компании съблюдават обезпечението при ипотечния кредит да е подплатено – ако всичко друго пропадне, залогът се продава и длъжникът се спасява. Затова получаването на ипотечни кредити е обвързано с нашата гарантирана възможност да го изплащаме, а ако не можем, да можем да разчитаме на стабилен залог, защото той е изходът, когато всичко друго пропадне.

Съществуват три основни вида ипотечни кредити – заеми за нов дом, заеми за довършване на строеж и търговско субсидиране. Всеки от тях има разновидности и различия, но едно е общото – залогът. Стандартизираните финансови услуги – кредитни карти, потребителски кредити, кредити за малък бизнес, са готови алтернативи.

Те дават възможност на масовия заемополучател, който не се задълбочава да анализира нуждите си, да усвои услуга, която е приблизително съразмерна по портфейла му. Малкият и среден бизнес, както и здравомислещият гражданин, трябва да търсят финансиране, което реално отговаря на техните нужди и бюджети.

Не подценявайте факта, че взимането на чужди пари чрез ипотечен кредит е сделка между две страни, при която взимащият заем следва да се съобрази с такова финансиране, което реално отговаря на специфичните му нужди и портфейл.

5/5 - 1 гласа