Бизнес регистрация в Търговски регистър

Регистрация на фирма – какво може да се обърка

Регистрацията на фирма е на пръв поглед административна процедура, с която може да се справи всеки средно интелигентен човек, след като се порови из интернет и следва процедурите, описани от много знайни и незнайни юристи, счетоводители и други ентусиасти.

Грешки при регистрация на фирма

Трябва да се признае, че в интернет може да се намерят качествени статии, в които подробно и изчерпателно е описан редът за откриване на фирма, подсигурени с примерни образци на всички необходими документи. Но за да се увеличи шансът на всеки кандидат бизнесмен да се справи сам с процедурата, ще ви опишем накратко какво може да се обърка в процеса на регистрация на фирма:

Избор на неподходяща правна форма

Различните правни форми (ЕООД, ООД, ЕТ, АД, СД и т.н.) имат своите предимства и недостатъци и трябва да се обърне внимание коя ще бъде най-подходяща за бъдещата дейност на дружеството.

Невъзползване от правото на запазване на име

Таксата за запазване на име е необосновано висока (50 лв.) и затова често срещана практика е тя да се спести, като се разчита на бързото придвижване на процедурата. Но все пак, ако не се запази име, има теоретична възможност то да бъде заето в интервала от време от изготвянето на документите до входирането им в Търговския регистър.

През този интервал от време трябва да се открие набирателна сметка и да се внесе уставния капитал в някоя банка (това важи, ако регистрираме капиталово дружество). Това се прави на база дружествения договор/устав, в който фигурира името на фирмата в процес на учредяване.

Ако се окаже, че името е заето, „изгарят” банковите такси, както и нотариалната такса за заверка на подписите на управителите.

Грешки и несъответствия в учредителните документи

И най-малката и незначителна на пръв поглед грешка може да коства отказ. Например, грешка в личните данни, различна формулировка на предмета на дейност в различните документи и т.н.

Неспазване на законоустановения срок от 7 дни за вписване на обстоятелствата, свързани с регистрирането на фирмата

Всеки търговец е длъжен в 7-дневен срок от подписване на учредителните документи да поиска вписване в Търговския регистър.

Всеки отказ би ни коствал загуба на държавната такса за регистрацията, както и на време и нерви. Затова, ако искате да не рискувате и да се съсредоточите в другите организационни въпроси, съпътстващи стартирането на всеки бизнес, може да поверите откриването на фирмата на специалист.

Независимо дали искате да извършите регистрация на фирма в Пловдив, София или Смолян, подаването на документите може да стане във всяко едно териториално подразделение на Агенция по вписванията в страната или по електронен път с електронен подпис. Т.е. седалището на фирмата по никакъв начин не ви обвързва с мястото на подаване на документите.

5/5 - 2 гласа