Информация за шперплата

Шперплат – значение, видове, приложение и съвети за правилна употреба

Значение: Думата „Шперплат“ произлиза от немската дума „Sperrplatte“, която буквално означава „преградна плоскост“. Шперплатът е може би един от най-широко разпространените видове слоеста дървесина. Това са различни видове плоскости, които се състоят от слепени отделни слоеве дървесина с дебелина до 7 мм. За тази многофункционална плоскост е характерен симетричният строеж. Слоевете обикновено са ориентирани под 90° помежду си, на което шперплатът дължи техническите си качества.

Шперплат – предимства и полезни идеи

Слепват се 3 или повече листове развиван фурнир при взаимноперпендикулярно разположение на направленията на дървесните влакна. При четирислойния строеж средните два слоя са ориентирани паралелно. Като лепилна връзка се използва фенолформалдехидна смола, благодарение на което има висока устойчивост на атмосферни влияния, микроорганизми, гореща и студена вода.

Използвана дървесина:

Шперплатът може да е от местна широколистна дървесина, като например бук, дъб, ясен, бреза, топола, явор и рядко липа, както и от иглолистна дървесина, като например смърч и бор. За производството на този вид плоскости са подходящи също и неевропейски дървесни видове.

Начин на производство:

Нарязаният фурнир преминава през техническо сушене и след това сортиране. Лепилото се нанася върху отделните листове, които се слепват под 90° един спрямо друг. В някои случаи се прилага предварително студено пресоване. В етажни преси при температура от около 150°C от листовете фурнир се формират плоскостите.

След изстиването им се прави окрайчване, шлайфане и нарязване до желания размер. Плоскостите се сортират по качество, а при последваща обработка може да бъде нанесено покритие.

Водоустойчив шперплат:

Хидрофобният (или водоустойчив) шперплат е един от най-масово използваните материали в строителството. Подходящ е за приложение на открито. Използва се за хоризонтален и вертикален кофраж. Кофражът е временна или постоянна конструкция, използвана в строителството за формуване на изделия или конструктивни елементи от бетон или стоманобетон.

Хидрофобният шперплат се произвежда от различна дървесина с лепилна връзка фенол-формалдехидна смола, която му придава висока водоустойчивост и гарантирана защита от атмосферни влияния и микроорганизми. Поради високата си устойчивост и здравина хидрофобният шперплат намира приложение също при изграждане на сцени, подиуми, използва се за подове при товарните камиони и т.н.

Видове водоустойчив шперплат:

Хидрофобният шперплат има много разновидности, които се определят от различни фактори.

Според покритието се различават два вида хидрофобен шперплат – с черен или кафяв филм. Платната с черен филм се използват до 2 – 3 обръщания, докато тези с кафяв филм – над 4 обръщания.

Според материала на производство различаваме водоустойчив шперплат от топола, бук, бреза и т.н. Дървеният материал може също така да бъде и комбиниран.

Области на приложение:

Шперплатът намира широко приложение както в конструктивното строителство, така и в автомобилостроенето, а дори и в авиационната промишленост. С многообразните си варианти плоскостите от шперплат са желан материал за архитектурни, интериорни и дизайнерски решения. Можете да ги откриете и под формата на луксозни опаковки, обшивки, мебели и други.

Правилна употреба на водоустойчивия шперплат

  • За да си осигурите многократно използване и ефективност на шперплата, е необходимо да го употребявате, съхранявате и поддържате правилно.
  • За да си гарантирате максимален живот на закупените платна от водоустойчив шперплат, задължително ги съхранявайте на сухо място.
  • Манипулирайте с плоскостите внимателно и и гледайте да не наранявате ъглите и лицата им.
  • Преди употреба полагайте кофражно масло върху плоскостите за по-лесно декофриране.
  • След нарязване и пробиване запечатвайте кантовете с влагоизолационна боя.
5/5 - 2 гласа