Общи условия

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

Kokita.eu (САЙТЪТ) предлага услугите „във вида, в който са“ и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

САЙТЪТ има право да изтрие информацията за данните на потребител по своя преценка и без право на преразглеждане.

САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.

Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване и за целите на рекламата.

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, САЙТЪТ може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ или да доведе до неговото идентифициране.

Връзки в САЙТА може да препращат към други страници в интернет, които притежават свои собствени Общи условия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до администрацията на САЙТА, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с политиката за приемлива употреба на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за коментарите и съобщенията, които публикува и разпространява в и чрез сайта.

ДРУГИ

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от публикуването им в САЙТА.

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

При споделяне и/или копиране на някаква част от информацията в Kokita.eu, задължително поставяйте dofollow линк към източника.