KoKiTa.eu - да поговорим по женски!Ваксините - право на избор

*

Petya

 • *
 • Публикации: 20
 • Рейтинг: +18/-0
 • Подобното привлича подобно
  • Конопено масло
Ваксините - право на избор
« -: Февруари 05, 2015, 21:58:11 »


Искам право на избор. Избор искат и ваксиниращи, и неваксиниращи родители. Изборът е изконно човешко право. Никой самозабравил се експерт, който се държи непристойно в ефир и електронните медии, като обижда родителите, наричайки ги "луди", "глупави" и  с "ниска здравна култура”, не е правото си да се разпорежда с телата и здравето на други хора.

Правото на избор, свободната воля, неприкосновеността на личността са заложени във всички световни и европейски актове, ратифицирани  у нас, но неспазвани от вътрешното ни законодателство по отношението на задължителния характер на ваксините.

Прилагам експертно становище, което електронните медии нямат интерес да споделят с вас, но имат ненаситна жажда за уеб трафик и материални облаги.

Експертно становище относно правото на телесен интегритет, европейските конвенции, Конституцията и задължителните имунизационни календари.

Въпросът с правната уредба на ваксинационните практики е ПРАВЕН въпрос, а не медицински. И като такъв подлежи на субсумиране под редица норми, те са от различен ранг. Конституцията на Република България и европейската Конвенция за правата на човека стоят над българския Закон за здравето, останал от тоталитарните времена, проформа напаснат в последствие, но не изцяло към европейските актове. Това се отнася и за съответната министерска наредба като подзаконов акт.

Относно правния статут на имунизационните календари в различните европейски държави - щом в Германия, Великобритания, Русия, Ирландия, Австрия, Испания, Португалия, Швейцария, Люксембург, Исландия, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, Гърция,  Кипър, Естония, Беларус и Литва всички ваксини сa по избор, то няма никакви основателни причини  в България да не е същото. 

Колкото и да не се харесва на някои медицински специалисти у нас, в правото няма колективна отговорност, тя винаги е лична и никакви теории за стадния имунитет не могат да оправдаят излагането на риск след ваксиниране, дори само едно дете. Хората, като субекти на правото, имат индивидуални човешки права.

Поради това, никакво несигурно събитие като евентуално спасяване на неизвестен брой хора с някаква вероятност в бъдеще време, не може да оправдае уврежданията или смъртта на нито един човек. Затова единственият възможен и правилен път е право на избор с подписване на информирано съгласие преди ваксинация.

Единственият известен валиден аргумент, с който българската държава е оправдала използването на задължителната ваксинация, е чл. 8 ал. 2 на Конвенцията, който е изтълкуван, че неваксинираните хора представляват заплаха за здравето на другите хора и за обществото като цяло.

Тази презумпция е грешна, защото заразоносител и евентуално опасен за обществото човек би бил единствено в момента, в който боледува от тежка инфекциозна болест и това се установи клинично и/или лабораторно, но не и по принцип. Настъпване на бъдещо несигурно събитие, каквото е потенциалното заболяване на който и да е член на обществото от каквато и да е болест, не е причина на гражданите да им бъде отказан информиран избор относно ваксинациите.

За всякакви други медицински манипулации се иска писмено съгласие от всеки. В този случай никой не се интересува какво е образованието и здравната култура на даващия съгласие, когато се възползва от правото си на избор. Именно в това е лицемерието на здравните ни власти, според които за всякакви други доста по-сериозни от медицинска гледна точка интервенции или профилактики сме дорасли и няма значение здравната култура на обществото, но специално за преценка дали да се ваксинираме или не, не сме способни.

Работа на здравните власти в България е да създадат подходящи механизми за пълноценна информационна кампания на всички нива по отношение на ваксинопрофилактиката у нас. Нашето общество няма вина, че те не са си свършили работата, че не го информират подробно за всички ползи, вреди и характеристики на използваните препарати, както е във всички други страни, че имаме неработеща система за надзор на нежеланите реакции след ваксинация и т.н.

За да е информиран изборът на всеки, медицинските лица могат и дори са длъжни да информират своевременно и изчерпателно заинтересуваната страна. Само да информират, не и да принуждават .

Някои наши специалисти дават пример с аспирина, че също има нежелани реакции –при използването на каквото и да било друго също има риск и възможни нежелани реакции, но е по желание. Когато нещо е по избор, отговорността е за използващия го. И тук е парадоксът, че отговорността при задължителните ваксини също е единствено на ползвателя, а не на задължаващите го.

Никакъв медицински довод не е релевантен по отношение на правото на избор. Правната част изключва медицинските основания и не се съобразява с тях, а зачита единствено законодателните актове, на които всички сме подчинени.

В този смисъл каквото и да твърдят експертите, то не може да се взема под внимание, тъй като е факт, че има нарушения във вътрешното ни законодателство, по-специално в Закона за здравето в частта за ваксините, по отношение на европейски и международни актове и Конституцията ни, които са над него.

И това трябва да се коригира в най-скоро време.

По европейската Конвенция за правата на човека ЕСПЧ отсъжда:
"Европейският съд по правата на човека намира, че задължителната имунизация попада именно в чл. 8, ал. 1 с решението си по делото Salvetty v. Italy (appl. no. 42197/98):
„Съдът счита, че задължителните ваксинации като недоброволна медицинска манипулация представляват вмешателство в правото на зачитане на личния живот, гарантирано от Член 8, § 1”"


Другата е Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината:
Чл. 1 гласи:
„Страните по тази конвенция защитават човешкия индивид, неговото достойнство и идентичност и гарантират на всяко лице без дискриминация зачитането на неговата неприкосновеност и на другите му права и основни свободи по отношение на прилагането на постиженията на биологията и медицината.”

Чл. 2:

„Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката.”

Чл. 5 от тази Конвенция:
„Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.”

В §34 обяснителния доклад към Конвенцията е посочено:
„34. Този член [5] се отнася до съгласието и утвърждава на международно ниво вече добре установено правило, което гласи, че никой не може да бъде принуждаван по принцип да се подлага на интервенция без неговото съгласие. Следователно човешките същества трябва да могат свободно да дават съгласието си или да отказват всяка интервенция, отнасяща се до тях. Това правило изяснява личната свобода на пациентите в техните взаимоотношения със здравните работници и ограничава патерналистичния подход, който пренебрегва желанието на пациента. Думата „интервенция” се разбира в най-широк смисъл, както е посочено в Член 4 – а именно като включваща всички медицински действия и по-специално интервенции, извършвани с цел профилактика, диагностика, лечение, възстановяваме или изследване."

Законът за здравето в частта за задължителните ваксини нарушава и Констиуцията на Република България:
"Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. ....
(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.
Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. Чл. 47.
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата."

***

Това е и позицията на гражданите, неправителствените и пациентски организации, подписали и подкрепили Нямате права за да видите линковете. Регистрация или Вход в имунизационния ни календар, инициирано във фейсбук групата "За или Против задължителните ваксини". Всички те искат промени в Закона за здравето и ваксините да са по избор! И се обръщат директно към законодателите.

В заключение ще изтъкна, че не само искам, но и настоявам законът да се промени. Защото ще го уважа така, както той уважава правата ми. И няма да съм единствената.


Улови щастието с усмивка и то ще ти нарисува най-красивите усмивки...

*

Svetla

Re: Ваксините - право на избор
« Отговор #1 -: Февруари 05, 2015, 22:10:26 »
Дай Боже да те чуе някой !Подкрепям те,но само това .

*

Petya

 • *
 • Публикации: 20
 • Рейтинг: +18/-0
 • Подобното привлича подобно
  • Конопено масло
Re: Ваксините - право на избор
« Отговор #2 -: Февруари 05, 2015, 22:37:58 »
Нямате права за да видите линковете. Регистрация или Вход
Дай Боже да те чуе някой!Подкрепям те, но само това.

Ще ни чуят, когато се видят в чудо от масов отказ. Подобното привлича подобно...
Улови щастието с усмивка и то ще ти нарисува най-красивите усмивки...