Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в сайта на НАП

Здравни осигуровки – плащане и проверка по ЕГН

Здравните осигуровки са неизменна част от живота на българина още от раждането. Децата или по-точно казано лицата до 18 годишна възраст са освободени от заплащане на здравноосигурителна вноска, тъй като са непълнолетни, както и пенсионери, социално слаби и някои други лица, попадащи в специални членове от закона. За тях държавата внася нужните средства за издръжка.

Разбира се има и някои други изключения относно възрастовата граница, като например това, че когато пълнолетен ученик продължи с образованието си, то той продължава да е освободен от плащане на необходимите вноским тъй като те се заплащат от ВУЗ-а.

След този етап от живота на човек, той преминава в друг, в който вече трябва да поддържа здравноосигурителния си статус, за да може да получава безплатна или с намалени такси доболнична и болнична помощ.

Здравни осигуровки – размер определен от НОИ или НАП

Размерът на здравната осигуровка към 2022 година е фиксирана на 8% за служител във фирма. Тя се поделя между работодател и служител в съотношение 60:40. В цифрово изражение работодателят заплаща 4,8%, а служителят – 3,2%. Тези проценти са спрямо работната заплата.

Например, ако получавате брутна заплата 1000 лева, това значи че 80 лева ще бъде размера на цялата ви здравна осигуровка. От тези 80 лева на вас ще ви бъдат удържани 32 лева от заплатата, които се отнасят само до плащането на здравната осигуровка.

Лицата, които се осигуряват сами внасят всички 8%. Вноската трябва да се заплати до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнася. Или по друг начин казано – вноската за здравна осигуровка за януари, трябва да бъде внесена до 25 февруари най-късно.

Здравната вноска за безработни лица, е в размер на 26 лева към началото на 2022 година. Тя е обвързана с размера на минималния осигурителен праг. При негова промяна, тя също бива коригирана.

Предимството на поддържането на здравноосигурителни права е, че бихте могли да се възползвате от помощ и в чужбина, ако се наложи. Това става благодарение на европейската здравноосигурителна карта. По този начин, ако се наложи лечение, цената ще е значително по-ниска или ще ви бъде указана безплатна помощ.

Националната здравноосигурителна каса или накратко НОИ са утвърдили принципите и изискванията за тези вноски в редица документи. От друга страна Националната агенция за приходите (НАП) има отношение също по този въпрос, но то е по-скоро от фискална гледна точка, а не толкова от здравна.

Здравно осигуряване на българи в чужбина – признаване

Българите, които се намират в чужбина повече от половин година или пък имат двойно гражданство, са освободени от заплащане на здравни осигуровки в България. За целта трябва да подадат нужното заявление в териториална дирекция на НАП.

Българските граждани, които живеят и работят в страна членка на Европейския съюз се осигуряват в съответната страна, в която се намират. При завръщане в България те имат възможност да възстановят здравните си права и да продължат да внасят здравни осигуровки чрез предоставяне на унифициран европейски формуляр, в който е вписано, че е внасял осигуровките си за здраве в държавата, в която се е намирал.

По този начин се признават заплатените здравни осигуровки в чужбина.

Плащане на здрави осигуровки

Заплащането на здравните осигуровки може да бъде извършено по няколко начина.

Къде се плащат здравните осигуровки?

  • По банков път

Трябва да внимавате при въвеждането на сметката, за да не допуснете объркване. Плащането може да се извърши от всяка банка с коректно попълване на платежно нареждане за плащане към бюджета.

  • Онлайн

Този метод е достъпен за хората, които имат електронен подпис. Услугата се намира в портала за електронни услуги на НАП.

  • С дебитна или кредитна карта

Заплащането може да се извърши на ПОС терминалите, които са разположени в териториалните дирекции на НАП. Можете да използвате както дебитна карта, така и кредитна такава.

  • С пощенски запис

Пощенският запис за данъчно плащане е съществуваща опция. За целта трябва да попълните три имена, дължима сума, офис на НАП и пощенски код.

Плащането на здравните осигуровки със задна дата е специфичен случай, който е възможен, но все още е фактор за множество дискусии дали е редно или не да се прави.

Понякога  се случва така, че дадено лице има прекъснати здравни осигуровки, а се нуждае от лечение, при което се прибягва до заплащане на дължимите суми, за да си възстанови здравните права. Разбира се, има и други причини, които водят до прекъсване на здравноосигурителния статус на лицето.

Проверка на здравни осигуровки

Проверката на здравните осигуровки е изключително улеснена като процедура и всяко лице може да направи справка за внесените вноски за него в съответната бюджетна сметка.

В сайтът на НАП има възможност за бърза, точна и лесна справка на здравните осигуровки по ЕГН. След като отворите сайтът изберете Е-услуги със свободен достъп. След това изберете здравноосигурителен статус и след попълване на ЕГН и код ще получите нужната информация.

Проверка на Здравноосигурителен статус по ЕГН

Справката за здравните осигуровки показва за кой месец и коя година не е внасяна съответната сума. Съответно, ако всичко е внесено, тогава ще получите информационно съобщение, че имате непрекъснати здравноосигурителни права.

Има и специфични случаи, при които са неотразени платени здравни осигуровки. Рядкост са, но за съжаление се случват в определени ситуации. При подобни моменти е редно да се свържете с НАП, за да изясните ситуацията. Обикновено, след като са внесени сумите, те са в НАП, но поради някаква причина не са отразени. Точно този пропуск трябва да коригира държавния служител.

Неплатени здравни осигуровки

Когато откриете, че имате неплатени здравни осигуровки, е важно да знаете няколко важни елемента.

При невнасяне на три вноски за срок от 36 месеца ще ви бъдат прекъснати здравноосигурителните права. За да си възстановите правата трябва да заплатите всички вноски, които не са били заплащани през последните 60 месеца.

Имат ли давност неплатените здравни осигуровки?

Да. Бихте могли да подадете възражение за погасяване с петгодишна давност да задължението за внасяне на здравни осигуровки. Това важи за неплатените вноски за целия период, преди последните 5 години.

За да го илюстрираме с пример, ще вземем предвид, че имате неплатени вноски за периода 2011-2020 година. Тъй като сме 2022 година, вие сте длъжни да си внесете вноските за последните 5 години, т.е. от 2017-2018 година до днес (в зависимост от месеца, за който става дума). За периода преди 2017 година имате право да подадете възражение за погасяване.

Калкулатор за здравни осигуровки

Калкулаторът за здравни осигуровки има за цел да ви помогне да изчислите сумата по дължимите вноски и лихви за невнесените навреме задължения. Той е наличен за свободно ползване в сайта на НАП в раздела за Е-услуги със свободен достъп.

Здравноосигурителен калкулатор за изчисляване на здравните вноски

След като отворите страницата ще видите, че имате възможност да отбележите всички месеци от 2000 година до днешна дата, за които се дължат вноски. След като попълните конкретните месеци ще получите крайната сума, която дължите, заедно с лихвите към момента на проверката.

Важно е да се отбележи, че този калкулатор изчислява дължимото само за пълен месец, а не за точната дата, на която извършвате проверката.

PS:

Тъй като информацията в този материал обхваща проценти, цифри и дава примери, то те са актуални към началото на 2022 година. Моля, проверете актуалните данни към датата, към която имате нужда от заплащане на здравни вноски. Възможно е тук да не са отразени навреме новите промени от законодателната власт в България.

5/5 - 5 гласа